Znajdź toner lub tusz do Twojego urządzenia
» Gwarancja i reklamacje

Gwarancja i reklamacje


Gwarancja i Reklamacje
 
 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie ProfiBiuro.pl posiadają gwarancję Producenta lub Dystrybutora.
 2. W przypadku kiedy towar dostarczony jest z oryginalną karta gwarancyjną Producenta lub Importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami w niej zawartymi.
 3. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są za pośrednictwem firmy ABCProfit.
 4. Reklamację zakupionych w sklepie internetowym ProfiBiuro.pl towarów i realizowanych przez firmę ABCProfit w miarę możliwości prosimy składać poprzez  przesłanie na numer faxu 22 100-57-03 lub e-mailem na adres reklamacje@profibiuro.pl wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania poniżej:
  Formularz reklamacyjny  
 5. Jeżeli chą być Państwo na bieżąco informowani o statusie rozpatrywania reklamacji prosimy ją także zarejestrować na stronie internetowej - po zalogowaniu się - na stronie sklepu (w oknie Reklamacje >> Napisz zgłoszenie
 6. Reklamacje nie zgłoszone, przed wysłaniem towaru mogą utrudnić lub uniemożliwić proces ich rozpatrywania a przesyłka może zostać odesłana na koszt nadawcy.  
   
 7. Do przesyłki z reklamowanym produktem w miarę możliwości prosimy o dołączenie:
  - przykładowych wydruków z urządzenia obrazujących usterkę - wydruk kontrolny do pobrania TUTAJ,
  - wydruk raportu konfiguracyjnego materiałów eksploatacyjnych z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem,
  - wypełniony formularz reklamacyjny dostępny poniżej: 

 1. Reklamowany towar prosimy odesłać na adres:
 2.  

ProfiBiuro.pl
ul.
Powstańców 60A lok. 219
05-091 Ząbki

z dopiskiem "REKLAMACJA ZAMÓWIENIE NR......."

 1. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w miarę możliwości w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Konsument otrzymał przy dostawie (okablowanie, sterowniki, instrukcje, itp.). W przypadku braku odpowedniego opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Wytyczne dobrego pakowania dostępne są TUTAJ
   
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem - prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy na adres reklamacje@profibiuro.pl z naszym Sklepem - wówczas otrzymany towar odebrany będzie przez kuriera na koszt firmy ABCProfit i wysłany będzie towar zgodny z zamówieniem.
    
 3. Firma ABCProfit zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru na koszt adresata, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji.
   
 4. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do firmy ABCProfit. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, producenta termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu, po uzyskaniu zgody Klienta. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawę.

 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po zgłoszniu otrzymania uszkodzonej przesyłki na numer faxu 22 100-57-03 lub e-mailem na adres reklamacje@profibiuro.pl. W perzypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia zawartości przesyłki zalecamy w miarę możliwości sporządzonie przez Klienta protokołu uszkodzenia przesyłki potwierdzonego przez Dostarczyciela. Po uiszczeniu opłaty Konsument ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

 6. Reklamacje, dotyczące zgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, przyjmowane są w terminie 7 dni od daty wysłania towaru.
 7.  

 8. Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej produkt zostanie przesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:
  - firmy ABCProfit w przypadku uznania reklamacji,
  - Konsumenta w przypadku gdy usterka produktu powstała z winy konsumenta.
  - Konsumenta w przypadku nieuzasadnionej reklamacji i potwierdzonej przez Serwis Producenta lub Dystrybutora.
 1. Zasady reklamowania przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską S.A reguluje § 34 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych z dnia 21.09.2005 r.
  - W przypadku niewykonania usługi, w rozumieniu § 2 rozporządzenia w sprawie reklamacji, adresat lub nadawca przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego może zgłosić reklamację z roszczeniem o odszkodowanie lub bez takiego roszczenia.
  - Zgłoszenie reklamacji może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego i nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania. Wyjątek stanowi reklamacje, które można zgłaszać w terminach określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie reklamacji.Szczegółowe zasady gwarancji

Poniżej znajdują się szczegółowe zasady gwarancji na materiały eksploatacyjne poszczególnych Producentów oraz marek:

 

2x3

Gwarancja fabryczna 24 miesiące od daty zakupu.
Reklamacje produktów marki 2x3 są obsługiwane bezpośrednio przez serwis Producenta.
Reklamacje należy zgłaszać zgodnie z informacjami zawartymi
tutaj.

Actis

Gwarancja producenta 36 miesięcy od daty zakupu.
- Wykorzystanie materiału do max 80% zawartości tonera/tuszu.
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z drukarki.
- Załącznik do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

ActiveJet

Gwarancja producenta 60 miesięcy.
- Wykorzystanie materiału do max 80% zawartości tonera/tuszu.
- Załącznik do reklamacji
- wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

ASARTO

Okres gwarancji: Dożywotnia gwarancja producenta tj. do wyczerpania wkładu drukującego lub tuszu
Do zgłoszenie reklamacyjnego należy dołączyć:

- informację w jakim modelu drukarki użytkowany był reklamowany toner lub tusz,
- wydruk konfiguracyjny z maszyny,

- wydruk testowy
obrazujący usterkę - do pobrania
TUTAJ

Assima

Gwarancja producenta 24 miesięcy od daty zakupu.
- Maksymalne zużycie materiału 70%.
- Wadliwy towar pownien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania
TUTAJ

 

Brother

Gwarancja producenta 6 miesięcy.
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
- Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ


Canon

Rękojmia dystrybutora 6 miesięcy.
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Opakowanie fabryczne wkładu zawierające numer serii.
- Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ

 

Cartridge Web

Gwarancja dystrybutora 24 miesięcy od daty zakupu.
- Maksymalne zużycie materiału 70%.
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę
- do pobrania
TUTAJ

 

Color Imaging

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty zakupu
- informację w jakim modelu drukarki użytkowany był reklamowany toner lub tusz,
- wydruk konfiguracyjny z maszyny,

- wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania
TUTAJ


Dell


Gwarancja producenta 36 miesięcy.
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
- wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ

 

Develop

Rękojma dsytrybutora 3 miesięce.
- Wadliwy towar pwonienin być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
- Załącznik do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ

 

Epson

Gwarancja producenta 12 miesięcy.
Wadliwy towar powinien być dostarczony z :
- kopią dowodu zakupu
- opisem uszkodzenia
- wydrukiem kontrolnym

 
 

Fellowes

Gwarancja fabryczna producenta 24 miesiące od daty zakupu.
Reklamacyjne produktów marki Fellowes należy zgłaszać bezpośrednio do serwisu firmy Fellowes.
Szczegółowe informacje odnośnie zgłaszania reklamacji produktów marki Fellowes dostępne są
TUTAJ

 
 

Hewlett Packard

Gwarancja producenta: 12 miesięcy
Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć:
- informację w dokładnie jakim modelu drukarki użytkowany był reklamowany toner, tusz lub bęben.
- opisem występującego problemu,

- wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
- wydruk konfiguracyjny z urządzenia
.

 
 

JetWorld

Tonery, folie do faxów  - Gwarancja producenta 24 miesięcy.
Tusze  - Gwarancja producenta 6 miesięcy.
- Maksymalne zużycie materiału 70%.
- Wadliwy towar pownien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania
TUTAJ

 
 

KATUN

Gwarancja dystrybutora 12 miesiące.
- Wadliwy towar pwonien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Numer seryjny reklamowanego produktu
- Opakowanie fabryczne
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
- Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania
TUTAJ


Konica Minolta

Rękojmia dystrybutora 3 miesiące.
- Wadliwy towar pwonien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.

 
 

Kyocera Mita

Rękojmia producenta 12 miesięcy.
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji -wydruk konfiguracyjny z maszyny.

 

Lexmark

Gwarancja producenta 12 miesięcy.
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
Szczegółowe informacje

 

OKI

Gwarancja producenta 3 miesiące.
- Produkt nie może być starszy niż 2 lata od daty produkcji
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny

 
ORINK

Tonery - Gwarancja Producenta 24 miesięcy.
Tusze  - Gwarancja Producenta 12 miesięcy.

- Maksymalne zużycie materiału 80%.
- Wadliwy towar pownien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania
TUTAJ

 
 

Panasonic

Materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych - Gwarancja producenta 12 miesięcy.
- Wadliwy towar musi powinien dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji -  wydruk konfiguracyjny z maszyny.

Taśmy do drukarek igłowych i folie do faksów - Rękojmia 3 miesiące

 
 

Philips

Gwarancja producenta 12 miesięcy.
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.

 
 

Ricoh

Gwarancja firmy Ricoh 12 miesiące. Wymagania Gwaranta związane ze składaniem reklamacji:

- Maksymalne zużycie materiału 50%.
- Informację do dokładnym modelu urządzenia w którym był zainstalowany  reklamowany produkt.

- Załącznik 1 do reklamowanego produktu -
Wydruk kontrolny - do pobrania TUTAJ
-
Załącznik
2 do reklamowanego produktu - Wydruk konfiguracyjny wykonany z urządzenia z zainstalowanym reklamowanym tonerem, tuszem lub innym elementem.

 

Samsung

Gwarancja Producenta 6 miesięcy
Informacje niezbędne do przyjęcia reklamacji przez serwis Samsung:
- data zakupu uszkodzonego materiału eksploatacyjnego
- model materiału eksploatacyjnego
- numer seryjny materiału eksploatacyjnego
- data zakupu urządzenia
- model urządzenia
- numer seryjny urządzenia

 

Sharp

Rękojmia dystrybutora 3 miesiące.
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.

 

Toshiba

Rękojmia dystrybutora 3 miesiące.
- Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.

 

Uni-1

Gwarancja producenta 24 miesiące
Do zgłoszenie reklamacyjnego należy dołączyć:
- informację w jakim modelu drukarki użytkowany był reklamowany toner lub tusz,
- wydruk konfiguracyjny z maszyny,

- wydruk kontrolny
obrazujący usterkę - do pobrania
TUTAJ
 
 

WOX

Gwarancja producenta 6 miesięcy.
- maksymalne zużycie materiału 70%.
- wadliwy towar pownien być dostarczony z opisem uszkodzenia.
- Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania
TUTAJ
 


Verbatim – nośniki danych

Gwarancja producenta 12 miesięcy.

 
 

Xerox

Gwarancja Producenta 6 miesięcy
Informacje niezbędne do przyjęcia reklamacji przez serwis Xerox:
- data zakupu uszkodzonego materiału eksploatacyjnego
- model materiału eksploatacyjnego
- model urządzenia
- numer seryjny urządzenia

 

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

DOŁĄCZ DO NAS
alt Profibiuro
alt @ProfiBiuro
alt profibiuro-pl
alt +ProfibiuroPL
alt Profibiuro
  KONTAKT
  E-mail: sklep@profibiuro.pl
  Tel: 22-100-57-15

  ProfiBiuro.pl
  ul.Powstańców 60A lok. 219
  05-091 Ząbki k/ Warszawy
  NIP: 722-107-75-13
   INFOLINIA
   22 100-57-15
   609-01-02-03
   sklep@profibiuro.pl
   Test
   ProfiBiuro.pl Rzetelność, solidność i bezpieczeństwo
   Dotpay
   Wszelkie prawa zastrzeżone Profibiuro.pl sklep online © 2017