Znajdź toner lub tusz do Twojego urządzenia
Strona główna » Gwarancja i reklamacje

Gwarancja i reklamacje

 
 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie ProfiBiuro.pl posiadają gwarancję Producenta lub Dystrybutora.
 2. W przypadku kiedy towar dostarczony jest z oryginalną karta gwarancyjną Producenta lub Importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami w niej zawartymi.
 1. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są za pośrednictwem firmy ABCProfit.
 1. Reklamację zakupionych w sklepie internetowym ProfiBiuro.pl towarów i realizowanych przez firmę ABCProfit w miarę możliwości prosimy składać poprzez  przesłanie e-mailem na adres reklamacje@profibiuro.pl wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania poniżej:
   
 2. Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco informowani o statusie rozpatrywania reklamacji prosimy ją także zarejestrować na stronie internetowej - po zalogowaniu się - na stronie sklepu, w oknie Reklamacje >> Napisz zgłoszenie
 3. Reklamacje nie zgłoszone, przed wysłaniem towaru mogą utrudnić lub uniemożliwić proces ich rozpatrywania a przesyłka może zostać odesłana na koszt nadawcy.  
   
 4. Do przesyłki z reklamowanym produktem w miarę możliwości prosimy o dołączenie:
- wydruk obrazujący poziom zużycia reklamowanego toneru lub tuszu,
- jeżeli reklamacja dotyczy jakości wydruku - przykładowych wydruków z urządzenia obrazujących usterkę - wydruk kontrolny do pobrania TUTAJ,
- wydruk raportu konfiguracyjnego materiałów eksploatacyjnych z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem,
- wypełniony formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ

Ww. załączniki znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie Twojej reklamacji.
 

 1. Reklamowany towar prosimy odesłać na adres:

ProfiBiuro.pl
ul.
Powstańców 60A lok. 219
05-091 Ząbki

z dopiskiem "REKLAMACJA ZAMÓWIENIE NR......."
 

 

 1. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w miarę możliwości w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Konsument otrzymał przy dostawie (okablowanie, sterowniki, instrukcje, itp.). W przypadku braku odpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Wytyczne dobrego pakowania dostępne są TUTAJ
   
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem - prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy na adres reklamacje@profibiuro.pl z naszym Sklepem - wówczas otrzymany towar odebrany będzie przez kuriera na koszt firmy ABCProfit i wysłany będzie towar zgodny z zamówieniem.
    
 3. Firma ABCProfit zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru na koszt adresata, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji.
   
 4. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do firmy ABCProfit. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, producenta termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu, po uzyskaniu zgody Klienta. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawę.
   
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po zgłoszniu otrzymania uszkodzonej przesyłki na numer faxu 22 100-57-03 lub e-mailem na adres reklamacje@profibiuro.pl. W perzypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia zawartości przesyłki zalecamy w miarę możliwości sporządzonie przez Klienta protokołu uszkodzenia przesyłki potwierdzonego przez Dostarczyciela. Po uiszczeniu opłaty Konsument ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.
   
 6. Reklamacje, dotyczące zgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, przyjmowane są w terminie 7 dni od daty wysłania towaru.
 7. Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej produkt zostanie przesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:
  - firmy ABCProfit w przypadku uznania reklamacji,
  - Konsumenta w przypadku gdy usterka produktu powstała z winy konsumenta.
  - Konsumenta w przypadku nieuzasadnionej reklamacji i potwierdzonej przez Serwis Producenta lub Dystrybutora.
 1. Zasady reklamowania przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską S.A reguluje § 34 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych z dnia 21.09.2005 r.
  - W przypadku niewykonania usługi, w rozumieniu § 2 rozporządzenia w sprawie reklamacji, adresat lub nadawca przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego może zgłosić reklamację z roszczeniem o odszkodowanie lub bez takiego roszczenia.
  - Zgłoszenie reklamacji może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego i nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania. Wyjątek stanowi reklamacje, które można zgłaszać w terminach określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie reklamacji.
 
 

Szczegółowe zasady gwarancji

Poniżej znajdują się szczegółowe zasady gwarancji na materiały eksploatacyjne poszczególnych Producentów oraz marek:

 

2x3

 • Gwarancja fabryczna 24 miesiące od daty zakupu.
 • Reklamacje produktów marki 2x3 są obsługiwane bezpośrednio przez serwis Producenta.
 • Reklamacje należy zgłaszać zgodnie z informacjami zawartymi TUTAJ.
   
 

Actis

 • Gwarancja producenta: 36 miesięcy od daty zakupu lub do wyczerpania środka barwiącego.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Wykorzystanie materiału do max 80% zawartości tonera/tuszu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z drukarki.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
   
 

ActiveJet

 • Gwarancja producenta: 60 miesięcy od daty zakupu lub do wyczerpania środka barwiącego.
 • Wykorzystanie materiału do max 80% zawartości tonera/tuszu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Gwarancja - szczegółowe Informacje na stronie Producenta
 

ASARTO

Tonery i tusze marki ASARTO objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją Producenta. Taśmy barwiące ASARTO objęte są 24 miesięczną gwarancją Producenta.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.


Gwarancja nie obejmuje:

 • Produktów uszkodzonych mechaniczne (w tym z noszącymi śladami usuwania znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałych z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych.
 • Produktów noszących śladów ingerencji.
 • Produktów zużytych - z wyczerpanym środkiem barwiącym powyżej 80% (tusze, tonery).


Towar zgłaszany w ramach reklamacji powinien być dostarczony wraz z dołączonym:

 • Dokładnym opisem problemu.
 • Wydrukiem konfiguracyjnym z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem.
 • Wydrukiem obrazującym poziom zużycia reklamowanego materiału.
 • W przypadku reklamacji jakości wydruku - wydrukiem testowym z drukarki obrazującym usterkę - do pobrania TUTAJ            Assima

 • Gwarancja producenta 24 miesięcy od daty zakupu.
 • Maksymalne zużycie materiału 70%.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Brother

 • Gwarancja producenta 6 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 •  Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Canon

 • Rękojmia dystrybutora 6 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Opakowanie fabryczne wkładu zawierające numer serii.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Cartridge Web

 • Gwarancja dystrybutora 24 miesięcy od daty zakupu.
 • Maksymalne zużycie materiału 80%.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ

 

 

           Dell
 • Gwarancja producenta 36 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Develop

 • Rękojma Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Epson

 • Gwarancja producenta 12 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Fellowes

 • Gwarancja fabryczna producenta 24 miesiące od daty zakupu.
 • Reklamacyjne produktów marki Fellowes należy zgłaszać bezpośrednio do serwisu firmy Fellowes.
 • Szczegółowe informacje odnośnie zgłaszania reklamacji produktów marki Fellowes dostępne są TUTAJ
 
 

Hewlett Packard

 • Gwarancja producenta: 12 miesięcy
 • Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć:
 • - Informację w dokładnie jakim modelu drukarki użytkowany był reklamowany toner, tusz lub bęben.
 • - opisem występującego problemu,
 • - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 • - wydruk konfiguracyjny z urządzenia.
 
 

JetWorld

 • Produkty marki JetWorld zakupione po 01.01.2018r. objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją Dystrybutora.

Gwarancja nie obejmuje :


1. Produktów wyeksploatowanych:
 • – tonery zużyte w 60% i więcej
 • – wkłady atramentowe (tusze) zużyte w 50% i więcej
2. Produktów uszkodzonych mechanicznie poprzez:
 • – naruszenie plomb gwarancyjnych
 • – ingerencję osób nieuprawnionych
 • – podejmowane próby napraw

Towar zgłaszany w ramach reklamacji powinien być dostarczony wraz z dołączonym:
 • Dokładnym opis problemu.
 • Wydrukiem konfiguracyjnym z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem.
 • Wydrukiem obrazujący poziom zużycia reklamowanego materiału.
 • W przypadku reklamacji jakości wydruku - wydrukiem testowym z drukarki obrazującym usterkę - do pobrania TUTA
 
 

KATUN

 • Gwarancja Dystrybutora 12 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Zgłoszenie powinno zawiera:
 • - Numer seryjny reklamowanego produktu
 • - Opakowanie fabryczne
 • - Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • - Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJKonica Minolta

 • Rękojmia dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Kyocera Mita

 • Gwarancja dystrybutora 12 miesięcy
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ

 

Lambda

 • Gwarancją Producenta 12 miesięcy lub do wyczerpania środka barwiącego.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ

 

Lexmark

 • Gwarancja producenta 12 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ


 

OCE

 • Rękojmia dystrybutora 3 miesiące
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny

 


OKI

 • Gwarancja producenta 6 miesiące.
 • Produkt nie może być starszy niż 2 lata od daty produkcji
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny
 


OLIVETTI

 • Materiały eksploatacyjne są objęte gwarancją przez 6 miesięcy od daty zakupu i do 30% zużycia (potwierdzeniem jest wydruk strony stanu z urządzenia).
 • Reklamowany produkt jest weryfikowany, wymieniany na nowy lub naprawiany.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

 
ORINK

 • Tonery - Gwarancja Producenta 24 miesięcy.
 • Tusze  - Gwarancja Producenta 12 miesięcy.
 • Maksymalne zużycie materiału 80%.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Panasonic

 • Materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych - Gwarancja producenta 12 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 • Materiały eksploatacyjne do faxów - Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 
 

Philips

 • Gwarancja producenta 3 miesiące.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Ricoh

 • Gwarancja firmy Ricoh 12 miesiące.
 • Wymagania Gwaranta związane ze składaniem reklamacji:
 • - Maksymalne zużycie materiału 50%.
 • - Wymagane opakowanie fabryczne do weryfikacji kodów serwisowych.
 • - Informację do dokładnym modelu urządzenia w którym był zainstalowany  reklamowany produkt.
 • - Załącznik 1 do reklamowanego produktu - Wydruk kontrolny - do pobrania TUTAJ
 • - Załącznik 2 do reklamowanego produktu - Wydruk konfiguracyjny wykonany z urządzenia z zainstalowanym reklamowanym tonerem, tuszem lub innym elementem.
 
 

RISO

 • Rękojmia dystrybutora 3 miesiące.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJSamsung

 • Gwarancja Producenta 6 miesięcy
 • Informacje niezbędne do przyjęcia reklamacji przez serwis Samsung:
 • - data zakupu uszkodzonego materiału eksploatacyjnego
 • - model materiału eksploatacyjnego
 • - numer seryjny materiału eksploatacyjnego
 • - data zakupu urządzenia
 • - model urządzenia
 • - numer seryjny urządzenia
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Seikosha

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJSharp

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

TallyGenicom

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJTDK

 • Gwarancja Producenta 12 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.TOSHIBA

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Triumph Adler

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJUni-1

 • Gwarancja producenta 24 miesiące.
 • Wykorzystanie materiału do max. 80% zawartości środka barwiącego
 • Do zgłoszenie reklamacyjnego należy dołączyć informację w jakim modelu drukarki użytkowany był reklamowany toner lub tusz,
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

UTAX

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

WOX

 • Gwarancja producenta 6 miesięcy.
 • Maksymalne zużycie materiału 70%.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Verbatim – nośniki danych

 • Gwarancja producenta 12 miesięcy.
 
 

Xerox

 • Gwarancja Producenta 90 dni od daty zakupu.
 • Informacje niezbędne do przyjęcia reklamacji przez serwis Xerox:
 • - data zakupu uszkodzonego materiału eksploatacyjnego
 • - model materiału eksploatacyjnego
 • - model urządzenia
 • - numer seryjny urządzenia
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

Przejdź do strony głównej

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

KONTAKT
Infolinia: 22-100-57-15
E-mail: sklep@profibiuro.pl

ProfiBiuro.pl
ul.Powstańców 60A lok. 219
05-091 Ząbki k/ Warszawy

NIP: 722-107-75-13
REGON: 141065823
  INFOLINIA
  22 100-57-15
  609-01-02-03
  sklep@profibiuro.pl
  Test
  ProfiBiuro.pl Rzetelność, solidność i bezpieczeństwo
  Dotpay
  Wszelkie prawa zastrzeżone Profibiuro.pl sklep online © 2020