Znajdź toner lub tusz do Twojego urządzenia
Strona główna » Gwarancja i reklamacje

Gwarancja i reklamacje

 
 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie ProfiBiuro.pl posiadają gwarancję Producenta lub Dystrybutora.
 2. W przypadku kiedy towar dostarczony jest z oryginalną karta gwarancyjną Producenta lub Importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami w niej zawartymi.
 1. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są za pośrednictwem firmy ABCProfit.
 1. Reklamację zakupionych w sklepie internetowym ProfiBiuro.pl towarów i realizowanych przez firmę ABCProfit w miarę możliwości prosimy składać poprzez  przesłanie e-mailem na adres reklamacje@profibiuro.pl wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania poniżej:
   
 2. Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco informowani o statusie rozpatrywania reklamacji prosimy ją także zarejestrować na stronie internetowej - po zalogowaniu się - na stronie sklepu, w oknie Reklamacje >> Napisz zgłoszenie
 3. Reklamacje nie zgłoszone, przed wysłaniem towaru mogą utrudnić lub uniemożliwić proces ich rozpatrywania a przesyłka może zostać odesłana na koszt nadawcy.  
   
 4. Do przesyłki z reklamowanym produktem w miarę możliwości prosimy o dołączenie:
- wydruk obrazujący poziom zużycia reklamowanego toneru lub tuszu,
- jeżeli reklamacja dotyczy jakości wydruku - przykładowych wydruków z urządzenia obrazujących usterkę - wydruk kontrolny do pobrania TUTAJ,
- wydruk raportu konfiguracyjnego materiałów eksploatacyjnych z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem,
- wypełniony formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ

Ww. załączniki znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie Twojej reklamacji.
 

 1. Reklamowany towar prosimy odesłać na adres:

ProfiBiuro.pl
ul.
Powstańców 60A lok. 219
05-091 Ząbki

z dopiskiem "REKLAMACJA ZAMÓWIENIE NR......."
 

 

 1. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w miarę możliwości w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Konsument otrzymał przy dostawie (okablowanie, sterowniki, instrukcje, itp.). W przypadku braku odpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Wytyczne dobrego pakowania dostępne są TUTAJ
   
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem - prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy na adres reklamacje@profibiuro.pl z naszym Sklepem - wówczas otrzymany towar odebrany będzie przez kuriera na koszt firmy ABCProfit i wysłany będzie towar zgodny z zamówieniem.
    
 3. Firma ABCProfit zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru na koszt adresata, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji uniemożliwiającej rozpatrzenie reklamacji.
   
 4. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do firmy ABCProfit. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, producenta termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu, po uzyskaniu zgody Klienta. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawę.
   
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po zgłoszniu otrzymania uszkodzonej przesyłki na numer faxu 22 100-57-03 lub e-mailem na adres reklamacje@profibiuro.pl. W perzypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia zawartości przesyłki zalecamy w miarę możliwości sporządzonie przez Klienta protokołu uszkodzenia przesyłki potwierdzonego przez Dostarczyciela. Po uiszczeniu opłaty Konsument ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.
   
 6. Reklamacje, dotyczące zgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, przyjmowane są w terminie 7 dni od daty wysłania towaru.
 7. Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej produkt zostanie przesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:
  - firmy ABCProfit w przypadku uznania reklamacji,
  - Konsumenta w przypadku gdy usterka produktu powstała z winy konsumenta.
  - Konsumenta w przypadku nieuzasadnionej reklamacji i potwierdzonej przez Serwis Producenta lub Dystrybutora.
 1. Zasady reklamowania przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską S.A reguluje § 34 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych z dnia 21.09.2005 r.
  - W przypadku niewykonania usługi, w rozumieniu § 2 rozporządzenia w sprawie reklamacji, adresat lub nadawca przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego może zgłosić reklamację z roszczeniem o odszkodowanie lub bez takiego roszczenia.
  - Zgłoszenie reklamacji może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego i nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania. Wyjątek stanowi reklamacje, które można zgłaszać w terminach określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie reklamacji.
 
 

Szczegółowe zasady gwarancji

Poniżej znajdują się szczegółowe zasady gwarancji na materiały eksploatacyjne poszczególnych Producentów oraz marek:

 

2x3

 • Gwarancja fabryczna 24 miesiące od daty zakupu.
 • Reklamacje produktów marki 2x3 są obsługiwane bezpośrednio przez serwis Producenta.
 • Reklamacje należy zgłaszać zgodnie z informacjami zawartymi TUTAJ.
   
 

Actis

 • Gwarancja producenta: 36 miesięcy od daty zakupu lub do wyczerpania środka barwiącego.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Wykorzystanie materiału do max 80% zawartości tonera/tuszu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z drukarki.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
   
 

ActiveJet

 • Gwarancja producenta: 60 miesięcy od daty zakupu lub do wyczerpania środka barwiącego.
 • Wykorzystanie materiału do max 80% zawartości tonera/tuszu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Gwarancja - szczegółowe Informacje na stronie Producenta
 

ASARTO

Tonery i tusze marki ASARTO objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją Producenta. Taśmy barwiące ASARTO objęte są 24 miesięczną gwarancją Producenta.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.


Gwarancja nie obejmuje:

 • Produktów uszkodzonych mechaniczne (w tym z noszącymi śladami usuwania znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałych z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych.
 • Produktów noszących śladów ingerencji.
 • Produktów zużytych - z wyczerpanym środkiem barwiącym powyżej 80% (tusze, tonery).


Towar zgłaszany w ramach reklamacji powinien być dostarczony wraz z dołączonym:

 • Dokładnym opisem problemu.
 • Wydrukiem konfiguracyjnym z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem.
 • Wydrukiem obrazującym poziom zużycia reklamowanego materiału.
 • W przypadku reklamacji jakości wydruku - wydrukiem testowym z drukarki obrazującym usterkę - do pobrania TUTAJ



            Assima

 • Gwarancja producenta 24 miesięcy od daty zakupu.
 • Maksymalne zużycie materiału 70%.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Brother

 • Gwarancja producenta 6 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 •  Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Canon

 • Rękojmia dystrybutora 6 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Opakowanie fabryczne wkładu zawierające numer serii.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Cartridge Web

 • Gwarancja dystrybutora 24 miesięcy od daty zakupu.
 • Maksymalne zużycie materiału 80%.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ

 

 

           Dell
 • Gwarancja producenta 36 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Develop

 • Rękojma Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Epson

 • Gwarancja producenta 12 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk testowy obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Fellowes

 • Gwarancja fabryczna producenta 24 miesiące od daty zakupu.
 • Reklamacyjne produktów marki Fellowes należy zgłaszać bezpośrednio do serwisu firmy Fellowes.
 • Szczegółowe informacje odnośnie zgłaszania reklamacji produktów marki Fellowes dostępne są TUTAJ
 
 

Hewlett Packard

 • Gwarancja producenta: 12 miesięcy
 • Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć:
 • - Informację w dokładnie jakim modelu drukarki użytkowany był reklamowany toner, tusz lub bęben.
 • - opisem występującego problemu,
 • - wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 • - wydruk konfiguracyjny z urządzenia.
 
 

JetWorld

 • Produkty marki JetWorld zakupione po 01.01.2018r. objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją Dystrybutora.

Gwarancja nie obejmuje :


1. Produktów wyeksploatowanych:
 • – tonery zużyte w 60% i więcej
 • – wkłady atramentowe (tusze) zużyte w 50% i więcej
2. Produktów uszkodzonych mechanicznie poprzez:
 • – naruszenie plomb gwarancyjnych
 • – ingerencję osób nieuprawnionych
 • – podejmowane próby napraw

Towar zgłaszany w ramach reklamacji powinien być dostarczony wraz z dołączonym:
 • Dokładnym opis problemu.
 • Wydrukiem konfiguracyjnym z drukarki z zainstalowanym reklamowanym produktem.
 • Wydrukiem obrazujący poziom zużycia reklamowanego materiału.
 • W przypadku reklamacji jakości wydruku - wydrukiem testowym z drukarki obrazującym usterkę - do pobrania TUTA
 
 

KATUN

 • Gwarancja Dystrybutora 12 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Zgłoszenie powinno zawiera:
 • - Numer seryjny reklamowanego produktu
 • - Opakowanie fabryczne
 • - Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • - Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ



Konica Minolta

 • Rękojmia dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Kyocera Mita

 • Gwarancja dystrybutora 12 miesięcy
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ

 

Lambda

 • Gwarancją Producenta 12 miesięcy lub do wyczerpania środka barwiącego.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ

 

Lexmark

 • Gwarancja producenta 12 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ


 

OCE

 • Rękojmia dystrybutora 3 miesiące
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny

 


OKI

 • Gwarancja producenta 6 miesiące.
 • Produkt nie może być starszy niż 2 lata od daty produkcji
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny
 


OLIVETTI

 • Materiały eksploatacyjne są objęte gwarancją przez 6 miesięcy od daty zakupu i do 30% zużycia (potwierdzeniem jest wydruk strony stanu z urządzenia).
 • Reklamowany produkt jest weryfikowany, wymieniany na nowy lub naprawiany.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

 
ORINK

 • Tonery - Gwarancja Producenta 24 miesięcy.
 • Tusze  - Gwarancja Producenta 12 miesięcy.
 • Maksymalne zużycie materiału 80%.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Panasonic

 • Materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych - Gwarancja producenta 12 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 • Materiały eksploatacyjne do faxów - Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 
 

Philips

 • Gwarancja producenta 3 miesiące.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Ricoh

 • Gwarancja firmy Ricoh 12 miesiące.
 • Wymagania Gwaranta związane ze składaniem reklamacji:
 • - Maksymalne zużycie materiału 50%.
 • - Wymagane opakowanie fabryczne do weryfikacji kodów serwisowych.
 • - Informację do dokładnym modelu urządzenia w którym był zainstalowany  reklamowany produkt.
 • - Załącznik 1 do reklamowanego produktu - Wydruk kontrolny - do pobrania TUTAJ
 • - Załącznik 2 do reklamowanego produktu - Wydruk konfiguracyjny wykonany z urządzenia z zainstalowanym reklamowanym tonerem, tuszem lub innym elementem.
 
 

RISO

 • Rękojmia dystrybutora 3 miesiące.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ



Samsung

 • Gwarancja Producenta 6 miesięcy
 • Informacje niezbędne do przyjęcia reklamacji przez serwis Samsung:
 • - data zakupu uszkodzonego materiału eksploatacyjnego
 • - model materiału eksploatacyjnego
 • - numer seryjny materiału eksploatacyjnego
 • - data zakupu urządzenia
 • - model urządzenia
 • - numer seryjny urządzenia
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Seikosha

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ



Sharp

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

TallyGenicom

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ



TDK

 • Gwarancja Producenta 12 miesięcy.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.



TOSHIBA

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Triumph Adler

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ



Uni-1

 • Gwarancja producenta 24 miesiące.
 • Wykorzystanie materiału do max. 80% zawartości środka barwiącego
 • Do zgłoszenie reklamacyjnego należy dołączyć informację w jakim modelu drukarki użytkowany był reklamowany toner lub tusz,
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

UTAX

 • Rękojmia Dystrybutora 3 miesiące.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik 1. do reklamacji - wydruk konfiguracyjny z maszyny.
 • Załącznik 2. do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

WOX

 • Gwarancja producenta 6 miesięcy.
 • Maksymalne zużycie materiału 70%.
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 
 

Verbatim – nośniki danych

 • Gwarancja producenta 12 miesięcy.
 
 

Xerox

 • Gwarancja Producenta 90 dni od daty zakupu.
 • Informacje niezbędne do przyjęcia reklamacji przez serwis Xerox:
 • - data zakupu uszkodzonego materiału eksploatacyjnego
 • - model materiału eksploatacyjnego
 • - model urządzenia
 • - numer seryjny urządzenia
 • Wadliwy towar powinien być dostarczony z opisem uszkodzenia oraz dowodem zakupu.
 • Załącznik do reklamacji -wydruk testowy z drukarki obrazujący usterkę - do pobrania TUTAJ
 

Przejdź do strony głównej

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

KONTAKT
Infolinia: 22-100-57-15
E-mail: sklep@profibiuro.pl

ProfiBiuro.pl
ul.Powstańców 60A lok. 219
05-091 Ząbki k/ Warszawy

NIP: 722-107-75-13
REGON: 141065823
  INFOLINIA
  22 100-57-15
  609-01-02-03
  sklep@profibiuro.pl
  Test
  ProfiBiuro.pl Rzetelność, solidność i bezpieczeństwo
  Dotpay SSL
  Wszelkie prawa zastrzeżone Profibiuro.pl sklep online © 2022
  Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu
  USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
  Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
  Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
  Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
  Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
  ZATWIERDZAM
  Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce prywatności.
  USTAWIENIA
  ZGADZAM SIĘ